Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

IMS (سیستم یکپارچه مدیریت)

 

IMS (سیستم یکپارچه مدیریت) ترکیب استاندارد های ISO 9001,ISO14001,OHSAS 18001

یکی از مسائل بسیار مهم و مورد بحث در چند سال اخیر ،مباحث مربوط به کیفیت و کیفیت طلبی در سازمان ها و نهاد ها می باشد.دستیابی به یک فرایند کسب و کار قابل قبول و موفق از جهات مختلف برای طی کردن روند موفقیت و بهبود مستمر امری ضروری و اجتناب ناپذیر است.

یکی از مهمترین دلایل حرکت سازمان ها به سمت کسب و کار موفق و سیستماتیک کردن فعالیت هایشان ،پیشرفت در تمامی زمینه های کاری و کسب سهم بیشتری از بازار درکنار رسیدن به درجات بالایی از رضایتمندی مشتری می باشد.

در این بین استاندارد های بین المللی من جمله استاندارد ایزو 9001 همچنین مدیریت محیط زیست ISO   14001 و ایمنی شغلی  OHSAS 18001  می باشد.

 

وجه تشابهات فراوان این سیستم ها و مزایای پیاده سازی و استقرار همزمان انها مباحث مربوط به سیستم یکپارچه مدیریت را در سازمان ها مطرح ساخته است

استقرار سه سیستم فوق همزمان به استقرار یک سیستم مدیریت ترکیبی کمک خواهد کرد.در این سیستم الزامات سیستم مدیریت محیط زیست با مباحث بهداشت حرفه ای ترکیب شده و یک سیستم مدیریت قوی برپایه مستندات مشترک تشکیل خواهد شد به بیان دیگر از یک سیستم مستندسازی واحد تبعیت خواهد کرد.

در این سیستم مستندات ادغام شده و یک نظامنامه کیفی واحد بوجود می اورد.همچنین کلیه فرایند ها و روش های اجرای در هر سه سیستم با هم منطبق شده و حجم آن ها کمتر خواهد شد.

برخی مزایای اخذ گواهینامه IMS

-نشان دهنده اهمیت توجه به مباحث زیست محیطی در تولید محصول و یا ارائه خدمات گوناگون

-یکپارچه سازی سه سیستم مدیریت و بهبود روش های مدیریتی

-برطرف سازی موانع تجارت جهانی با توجه به اهمیت جوامع بین المللی  به مباحث زیست محیطی

-جلب نمودن روزافزون مشتریان و افزایش سهم بازاربین المللی

-استفاده از منابع طبیعی

-رعایت نمودن قوانین ملی محیط زیستی

-حفاظت از محیط زیست

-نمایانگر تفکر طرح ریزی شده سازمان در ارتباط با مباحث ایمنی شغلی

-ایجاد محیط کاری امن و سالم

-به حداقل رساندن ریسک و حوادث

و بسیاری موارد دیگر میباشد

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین مشاور کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us