Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE

 

 

اهمیت استفاده از روش های نوین مدیریتی در دنیای تجارت و کسب و کار امروزی بر هیچکس پوشیده نیست.

در همه نهاد های خدماتی من جمله نهاد های پیمانکاری و خدماتی به علت حجم بالای میزان کار ،انبوه منابع انسانی مورد استفاده و اهمیت خدمات مورد رائه استفاده از روش های نوین مدیریت به منظور بهبود مستمر و کسب رضایت مشتری بسیار برجسته است.

 

در طرح استاندارد HSE سعی شده تا از مهمترین و اساسی ترین اصول مربوط به ایمنی شغلی و محیط زیست استفاده گردد.

کلیه موارد مربوط به استاندارد در طرح HSE میبایست توسط تیم کارشناسی مورد بررسی و اجرای دقیق قرار گیرد.استقرار HSE با کمترین تغیرات و در کمال سادگی و کاربرد بسیار بالا ناجم میپذیرد.

رویکرد استاندارد HSE توجه به بهبود مستمر در سازمان هاست و اجرای آن امکان ارزیابی عملکرد و تهیه نمودار های ارزیابی را برای کارفرمایان فراهم مینماید که در نهایت منجر به بهبود در تمامی زمینه ها و کسب رضایت مشتری می گردد.

چرا باید گواهینامه HSE  بگیریم ؟چرا باید سیستم ایمنی شغلی HSE را در سازمان استقرار دهیم ؟استاندارد HSE چیست؟ایمنی شغلی چیست؟گواهینامه HSE چه الزاماتی دارد؟گواهینامه HSE پیمانکاران چیت ؟ این ها سوالاتی که که ممکن است در ذهن همه کارفرمایان بالاخص پیمانکاران شکل بگیرد.در زیر به برخی دلایل استقرار سیستم HSE  و اخذ گواهینامه HSE می پردازیم.

اخذ گواهینامه HSE یعنی استقرار سیستم HSE  به مفهوم :

-کسب رضایت کارفرما

-تسهیل روش های اجرایی و دستورالعمل ها

-بالاترین میزان استفاده وبهینه سازی آن، از منابع انسانی و تجهیزات و ماشین آلات

-کسب آمادگی در شرایط اضطراری

-ارتقا ایمنی و بهداشت حرفه ای

-رعایت اصول محیط زیستی

 

شرح برخی خدمات در اخذ گواهینامه HSE  واستقرار سیستم ایمنی و بهداشت شغلی:

-تهیه و تدوین خط مشی سازمانی و بانیه مربوط به محیط زیست

-تدوین اهداف کلان و خرد محیط زیستی و ایمنی سازمان

-تهیه برنامه های عملیاتی برای اجرای اهداف محیط زیستی و ایمنی

 

 

-برنامه ریزی برای جلسات بازنگری به منظور تعین میزان بهبود مستمر در کلیه فرایندها و همچنین اثربخشی سیستم

-تدوین HSE PLAN

-تهیه و تدوین ارزیابی ریسم

-تعیین نمایندگان رهبری و اجرایی سیستم وتدوین شرح وظایف

 

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین مشاور کسری تماس حاصل نمایید.

 

contact-us