Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO 14001:2015

 

 

ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست)

ایزو 14001 درواقع سیستم مدیریت محیط زیست،پیشگیری از آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست است.

هدف از تدوین استاندارد ایجاد یک سیستم مدیریتی محیط زیست در سازمان هاست تا با امیخته شدن با سایر الزامات مدیریتی محیطی را فراهم نماید تا سازمان کمترین تاثیر مخرب را بر محیط زیت فراهم آورد.

الزامات این استاندارد به گونه تدوین شده است که در تمام سازمان ها با هر اندازه و رویکردی کاربرد داشته و قابل اجرا باشد.

اصول مدیریتی در این استاندارد و کلیه استاندارد های طیف ایزو 9000 مشترک می باشد اما در ایزو 14001 الزامات به گونه ای طراحی شده که پاسخگوی کلیه نیاز های طرف های ذینفع بوده و نیازهای در حال تحول جامعه را در قبال محیط زیست براورده می نماید.

استاندارد ایزو 14001 برای سازمان های در موارد زیر کاربرد دارد :

منظور از محیط زیست شامل آب و هوا،خاک،منابع طبیعی،نباتات،حیوانات و انسان ها

برخی از فعالیت های سازمان که بر محیط زیست تاثیر میگذارد شامل موارد زیر است :

-عملکرد زیست محیطی (کلیه فعالیت های سازمان که با محیط زیست سروکار دارد)

-پیشگیری از آلودگی (به معنای استفاده از دستورالعمل ها و فرایندها و موادی که موجب جلوگیری از آلودگی می گردد)

 

الزاماتی که سیستم مدیریت محیط زیست ایجاد مینماید سازمان را وادار میکند تا خط مشی متناسب با رویکرد زیست محیطی طراحی و تدوین نماید،تاثیرات زیست محیطی را که در گذشته حال و آینده در حین تولید و یا خدمات ایجاد میگردد را بررسی کند،کلیه الزامات قانونی را رعایت نماید،اولویت ها مشخص و اهداف خرد و کلان محیط زیستی ایجاد شود توانایی سازگاری با محیط زیست را داشته باشد و بسیاری موارد دیگر.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین مشاور کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us