Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001(سیستم مدیریت کیفیت )

ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایزو 9001 ،سیستمی است که با استقرار آن به سازمان ها امکان میدهد فرایندهای کاری خود را با رویکردی سیستماتیک در سازمان داشته و استمرار کیفیت و کسب رضایت مشتریان اطمینان داشته باشند

افزایش کیفیت و بهبود مستمر در کلیه فرایند های کاری سازمان منجر به تداوم مشتری مداری و کسب اطمینان و ررضایت مشتریان می گردد.و بالا رفتن سطح کیفی خدمات و یا تولید محصول را در بر خواهد داشت.

گواهینامه  ایزو 9001 و استاندارد ISO 9001 ،استاندارد مرجع و بین المللی و مادر کلیه استاندارد ها در سطح جهانی می باشد که مورد قبول تمامی ارگان هاست و اخذ گواهینامه ایزو نشانی از سطح کیفی باا در مجموعه هاست.

اصول اساسی و زیر بنایی مدیریت کیفیت :

1-مشتری مداری(درک خواسته های مشتریان درحال حاضروآینده ،برآوردن نیازها خوسته ها وحتی سبقت گرفتن از نیازها)

2-رهبری(ایجاد اتحاد بین انگیزه و اهداف  داخل سازمانی)

3-به کار گرفتن تمامی پتانسیل نیروی انسانی(شکوفا کردن خلاقیت کارکنان و استفاده بهینه از توانایی های کارکنان  وبیدار کردن هرچه  بیشتر حس مسئولیت پذیری)

4-داشتن رویکردی فرایندی (مدیریت کلیه منابع به صورت فرایندهای مجزا،شناسایی و تدوین کلیه فرایندها)

5-رویکرد سیستماتیک در مدیریت

6-تداوم بهبود(تبدیل شدن بهبود در تمامی فرایندها به رویه ای ثابت)

7-رویکردی منطقی(کلیه اطلاعات ،اهداف و فرایندها به صورت منطقی مرد تحلیل قرار میگیرد)

8-برقراری روابط کاری اثر بخش باتامین کنندگان

 

 

برخی مستندات مورد نیاز:

1-نظامنامه کیفیت

2-روش های اجرایی

3-دستورالعمل ها و شرح وظایف

4-سایر مستندات شامل فرم ها،برچسب ها ،نقشه ها و...

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین مشاور کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us