Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO TS 16949:2009

ISO TS 16949:2009 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی)

استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی- این استاندارد  خاص سازمان هایی است که عموما قطعات شرکت های بزرگ ماشین سازی را تامین می کنند و رویکرد ان بر کاهش زیان می باشد.

استاندارد ISO TS 16949 تعهد سازمان ها و شرکت های تولید کننده قطعات را به مشتریان و مصرف کنندگان و کسب ضایت آنها نشان می دهد.

شهرت جهانیISO 16949  منجر به حضور سازمان در عرصه رقابت های بین المللی و کسب اعتبار گسترده می گردد.رویکرد استاندارد ISO 16949  در تمام زنجیره تامین است از تامین کننده گرفته تا پیمانکار.

مزایای گواهینامه ISO TS 16949 :

-کسب مجوز صادرات ،بسیاری از خودروسازان وجود یک گواهینامه بین المللی را نشان دهنده اعتبار سازمان و بالا بودن سطح کیفی میدانند.

-همانند ISO 9001  پروسه محور میباشد و با درک ارتباط بین پروسه ها و رویه ها منجر به کاهش دوباره کاری ها و هزینه و کیفیت بالاتر در تمام زنجیره ها می گردد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us