Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 (سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی)

استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی-این استاندارد الزاماتی را برای طراحی و تولید تجهیزات پزشکی فراهم مینماید.صنعت تجهیزات پزشکی مجموعه قواعد و قوانین پیچیده ای از الزامات قانونی و کلیه استاندارد های بین المللی و ملی و داخلی می باشد.

محصولات و تجهیزات پزشکی همواره حساسیت های ویژه ای در تولید و کیفیت خود به همراه داردو البته بسیار سخت گیرانه.

گواهینامه ایزو 13485 تعهد سازمان را به کیفیت محصولات و تجهیزات پزشکی در این بخش بسیار حساس به مصرف کنندگان و قانونگذاران نشان میدهد .

خط مشی سازمان هرچه که باشد ،تولید داخلی و فروش داخلی ویا خارجی فرقی نمیکند گواهینامه ایزو 13485 در صنایع و تجهیزات پزشکی الزام هم نباشد ضروری است.

 

 

 

مزایای گواهینامه ISO 13485:

-گواهینامه ایزو 13485 نشان دهنده تعهد تولید کننده نسبت به کیفیت محصول به کارفرمایان ،مصرف کنندگان و قانون گذاران است

-گواهینامه ISO 13485  ورود به دنیای کسب و کار وتجارت جهانی را تسهیل می بخشد.

-سنجش و ممیزی مداوم ما به تولیدکنندگان امکان ارتقا و بهبود مرتب میدهد.

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us