Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

خدمات

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی)

استاندارد کیفیت مواد غذایی اقداماتی را فراهم میکند که باعث کسب اطمینان از کیفیت مواد غذایی و نوشیدنی ها و بی ضرر بودن آن برای مصارف انسانی خواهد شد.

تقاضای رو به افزون جوامع انسانی شرکت های تولید کننده مواد غذایی را وادار کرده که سیستم مدیریت کیفیت را در سازمان خود به اجرا برسانند.ISO 22000  استاندارد ابزاری موثر و کارامد برای ورود به بازارهاست.

ISO 22000 یک استاندارد بین المللی واقعی است که شامل تمام نکات مربوط از تامین تا تولید و فرآوری و ذخیره سازی محصولات غذایی می گردد.

برخی مزایای اخذ گواهینامه ISO 22000  بر مبنای کلیه الزامات و قوانین مربوط در مت ن استاندارد ISO 22000  به شرح ذیل می باشد :

- برای همه سازمان ها و کارخانجات موجود در صنعت غذا قابل استقرار است

-استانداردی بین المللی می باشد که سبب کسب شهرت و نتایج بهتر برای برند می گردد.

-منطبق با HACCP  می باشد

-الزامات و ساختار آن منطبق با استاندارد های ISO9001  و ISO 14001  است

-خطرات مربط به زنجیره تامین را به شرکا  انتقال میدهد.

-الزامات مربوط به ایمنی غذایی را پوشش میدهد

-رویکرد آن به نسبت سیستمی هست تا بر محور محصول

برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان این حوزه در گروه مهندسین کسری تماس حاصل نمایید.

contact-us