Working Hours Monday - Friday 08:00-16:00
Toll Free 1800.899.900

لفتخارات موسسه کسری

درباره گروه مهندسین مشاور کسری

امروزه تمامی سازمان ها اعم از تولیدی و خدماتی جهت رسیدن به جایگاه مطلوب در عرضه محصولات ( کالاها / خدمات) با کیفیت مورد انتظار مشتریان و کسب رضایتمندی آنان و حضوری مطمئن در صحنه رقابت، ناگزیر به ارتقاء سطح کیفی محصولات و خدمات خود بوده و بایستی هدف خود را نه تنها جذب و تأمین رضایت مشتری ، بلکه گامی فراتر از خواسته ها و نیازهای آنان قرار دهند . دستیابی به چنین سطحی از کیفیت نیازمند مدیریتی صحیح و نظام مند در سایه برقراری سیستم ها و روش هائی استاندارد است که امروزه در سازمان های موفق به عنوان حداقل الزامات مدیریت و هدایت و رهبری سازمان بر مبنای استانداردهای معتبر بین المللی پذیرفته شده است . سازمان جهانی استاندارد ( ISO ) به منظور بهبود کیفیت بر مدیریت سازمان ها، سیستم های مدیریت کیفیت را بنیان نهاد که امروزه با استفاده از بازو های اجرایی خود کیفیت در تمام سطوح کاری به کار گرفته شود. شرکت توسعه اندیشه پردازان کسری  کسری از سال 1388فعالیت خود در غالب خدمات ثبت و صدور گواهینامه ایزو وبا هدف والای کمک به تعالی سازمان ها ،شرکت ها ،موسسات آموزشی،ارگان های دولتی و غیر دولتی آغاز نمود و...

ادامه مطلب
گروه مهندسین  مشاورکسری

خدمات ما

IMS (سیستم یکپارچه مدیریت)

  IMS (سیستم یکپارچه مدیریت) ترکیب استاندارد های ISO 9001,ISO14001,OHSAS 18001 یکی از مسائل بسیار مهم و مورد بحث در چند سال اخیر ،مباحث مربوط به کیفیت و کیفیت طلبی در سازمان ها و نهاد ها می باش...

IMS (سیستم یکپارچه مدیریت)
ادامه مطلب

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE     اهمیت استفاده از روش های نوین مدیریتی در دنیای تجارت و کسب و کار امروزی بر هیچکس پوشیده نیست. در همه نهاد های خدماتی من جمله نهاد های پیمانکاری و خد...

سیستم ایمنی و بهداشت حرفه ای HSE
ادامه مطلب

OHSAS 18001:2007

  OHSAS 18001:2007 (Occupational and Health Management Systems Specification) سیستم مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی توجه به امنیت و بهداشت حرفه ای کارکنان و تلفاتی و آسیب های ناشی از بی احتیاطی ها...

OHSAS 18001:2007
ادامه مطلب

ISO 14001:2015

    ISO 14001:2015 (سیستم مدیریت محیط زیست) ایزو 14001 درواقع سیستم مدیریت محیط زیست،پیشگیری از آلودگی ها و حفاظت از محیط زیست است. هدف از تدوین استاندارد ایجاد یک سیستم مدیریتی محیط زیس...

ISO 14001:2015
ادامه مطلب

استاندارد ایزو 9001

استاندارد ایزو 9001(سیستم مدیریت کیفیت ) ایزو 9001 سیستم مدیریت کیفیت منطبق با استاندارد ایزو 9001 ،سیستمی است که با استقرار آن به سازمان ها امکان میدهد فرایندهای کاری خود را با رویکردی سیستماتیک در...

استاندارد ایزو 9001
ادامه مطلب

ISO 50001:2011

ISO 50001:2011 استاندارد مدیریت انرژی –رویکرد این استاندارد محدود کردن و صرفه جویی در مصارف انرژی است که منجر به کاهش هزینه های مربوط به انرژی خواهد شد. ISO 50001 نقاطی که دارای بیشینه مصرف ا...

ISO 50001:2011
ادامه مطلب

گواهینامه GOST  روسیه

گواهینامه GOST  روسیه گواهينامه انطباق محصول با استانداردهاي کیفی (Certificate of Conformity  ) در تمام کشورها از الزامات صادرات کالا است و هر کشوری با توجه به شرایط موجود و الزامات قانونی...

گواهینامه GOST  روسیه
ادامه مطلب

ISO 10668:2010

ISO 10668:2010 (مدیریت ارزش گذاری برند) درسال 2007 میلادی سازمان جهانی استاندارد،پیش نویس استانداردی را برای مدیریت پولی ارزش گذاری برند آماده کرد ،این استاندارد در سال 2010 رسما منتشر و مرد استفاده...

ISO 10668:2010
ادامه مطلب

ISO TS 16949:2009

ISO TS 16949:2009 (سیستم مدیریت کیفیت در صنعت خودرو سازی) استاندارد مدیریت کیفیت در صنایع خودرو سازی- این استاندارد  خاص سازمان هایی است که عموما قطعات شرکت های بزرگ ماشین سازی را تامین می کنند...

ISO TS 16949:2009
ادامه مطلب

ISO 13485:2016

ISO 13485:2016 (سیستم مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی) استاندارد مدیریت کیفیت در تجهیزات پزشکی-این استاندارد الزاماتی را برای طراحی و تولید تجهیزات پزشکی فراهم مینماید.صنعت تجهیزات پزشکی مجموعه قواعد...

ISO 13485:2016
ادامه مطلب

HACCP

  HACCP)Hazard Analysis Critical Control Point) استاندارد مدیریت کیفیت در زنجیره تامین تو زیع و مصرف-رویکرد این استاندارد بر سلامت مواد غذایی به وسیله تحلیل بیولوژیکی،شیمیایی و فیزیکی خطرات...

HACCP
ادامه مطلب

ISO 29001:2010

ISO 29001:2010(سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت،گاز و پتروشیمی) استاندارد سیستم مدیریت کیفیت در صنایع نفت ،گاز و پتروشیمی-این استاندارد طراحی و توسعه ،نصب و راه اندازی و خدمات محصولات را در صنایع نفت...

ISO 29001:2010
ادامه مطلب

ISO 22000:2005

ISO 22000:2005 (سیستم مدیریت کیفیت در صنایع غذایی) استاندارد کیفیت مواد غذایی اقداماتی را فراهم میکند که باعث کسب اطمینان از کیفیت مواد غذایی و نوشیدنی ها و بی ضرر بودن آن برای مصارف انسانی خواهد شد...

ISO 22000:2005
ادامه مطلب

نشان CE MARK اروپا

نشان CE MARK اروپا نشان CE  اروپا یا گواهینامه CE MARK علامت انطباق محصول با استاندارد های اروپایی می باشد.کشور های عضو اتحادیه اروپا قوانین  و مقرراتی واحد برای تعین سطح کیفیت محصولاتی که...

نشان CE MARK اروپا
ادامه مطلب

ISO 10004:2012

ISO 10004:2012 (پایش و اندازه گیری میزان رضایتمندی مشتری) کسب رضایت مشتری از ارائه خدمات و با محصولات سازمان ها و اندازه گیری این میزان در کسب موفقیت سازمان بر هیچکس پوشیده نیست. نکته ای که برای بهب...

ISO 10004:2012
ادامه مطلب

ISO 10002

  ISO 10002 (سیستم کسب رضایت مشتری)   ایزو 10002یک استاندارد با راهنمایی کلی و از مجموعه استاندارد های ایزو 9000 می باشدکه به منظور ارائه طرحی کارا و هدفمند برای رسیدگی به کلیه شکایات مشت...

ISO 10002
ادامه مطلب

ISO 10006

  ISO 10006 (سیستم مدیریت پروژه) تعریف مدیریت پروژه عبارت است از یک راهبری نظامند و سیستماتیک به منظور دست یافتن به اهداف پروژه در طول حیات پروژه. استقرار ایزو 10006و اخذ گواهینامه ایزو 10006...

ISO 10006
ادامه مطلب

افتخارات موسسه کسری

contact-us